Çarşamba, 6 Nisan 2022

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ORTA DOĞU PROGRAMI

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SUUDİ ARABİSTAN’DAN SONRA ARTIK İRAN, KUVEYT ve LİBYA’DA!

Açık Öğretim Lisesi Ortadoğu Programlarını kapsayan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kuveyt, İran, Libya’da bulunan Türk okulları da artık kayıt almaktadır. Suudi Arabistan Kuveyt, İran, Libya’da bulunan ve Açık Öğretim Lisesine kayıt olmak isteyenler istedikleri takdirde 19.04.2013 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir.(Başvuru için TC vatandaşı olma şartı yoktur.)

Kuveyt Türk Okulu
Adres: Kuwait Turkish School of Turkish Embassy in Kuwait, Sabah Al Salem Area, Block:4, Street 22, No.9 KUWAIT  Telefon: 00 965 255 141 59 – 00 965 255 141 57 E-posta: 966583@meb.k12.tr 
İran Türk Okulu
Adres: Ferdowsi Cad.No: 337 Tahran Telefon: 3595 11 00 3311 89 97 – 3311 52 99 3311 53 51 Faks: 3311 79 28   E-posta: tctahranbe@parsonline.net 
Trablus Eğitim Ataşeliği
Telefon: 00 218 213 401 146 – 00 218 061 223 002 Faks 00 218 213 401 146

Trablus Türk Okulu
Adres: Shara Zaviya Dahmani P.O.Box: 947 Trablus-Libya Telefon: 00 218 213 340 64 38         Faks: 00 218 213 340 29 54   E-posta: trabluslibya@hotmail.com 

Riyad Türk Okulu
Adres: PO.BOX. 7128 Riyadh 11462 Saudi Arabia Telefon: 00 966 144 103 06 – 00 966 144 103 08 Faks: 00 966 121 204 08   E-posta: riyadturkokulu@hotmail.com

Medine Türk Okulu
Adres: PO.BOX. 2651 Medine Saudi Arabia Telefon: 00 966 484 25 715   Faks: 00 966 484 25 716   E-posta: medineuto@gmail.com

Cidde Türk Okulu
Adres: P.O.BOX:126561 Jeddah 21352 Saudi Arabia Telefon: 00 966 257 28 25                       E-posta: cuto1996@hotmail.com 

 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca Orta Doğu ülkelerinde yaşayan vatandaşlar için Açık Öğretim Lisesi Orta Doğu Programı uygulanmaktadır.

ORTA DOĞU PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR ?

Açık Öğretim Lisesi Orta Doğu Programına Suudi Arabistan, Kuveyt, İran ve Libya’da yurtdışında geçerli bir ikamet izni olup da;
• Türkiye’de ortaokulu veya ilköğretim okulunu bitirenler,
• Türkiye’de bulunduğu dönemde lise veya dengi bir okula devam ederken öğrenimini yarıda bırakanlar,
• Yurtdışında öğrenim görüp, denklik yaptırmış ve bu denklik sonucu ortaöğretim(lise veya dengi okul) mezunu olmadığı anlaşılan her yaş ve her meslek grubundaki vatandaşlar başvurabilirler.

ORTA DOĞU PROGRAMINA BAŞVURU YERLERİ

Orta Doğu ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız Açıköğretim Lisesi Orta Doğu Programına kayıt yaptırmak için Suudi Arabistan, Kuveyt, İran ve Libya‘daki Türk Okullarnda bulunan İrtibat Bürolarına müracaat edebilir.

ORTA DOĞU PROGRAMINA BAŞVURU SÜRESİ

Programa ilgi duyan herkes her zaman gerekli başvuruyu yapabilir. Öğrenciler tarafından ilgili bürolara ulaştırılan belgeler eksiksiz ve doğruysa kabul edilir ve Açık Öğretim Lisesi Orta Doğu Programı öğrencisi olarak kayıt yaptırmak üzere Ankara’ya Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderilir.

ORTA DOĞU PROGRAMI ÖĞRETİM SİSTEMİ VE DERS SEÇİMİ

1. Öğretim Sistemi ve Ders Seçimi

Açık Öğretim Lisesinde ders geçme ve kredi sistemi uygulanmaktadır. Açık Lise programı ortak, alan ve seçmeli derslerden, öğretim yılı ise birbirinden bağımsız iki dönemden oluşur. Öğrenciler, yapılan sınavlarda, başarılı oldukları derslerin kredisini kazanırlar. Öğretim sistemi Açık Öğretim Lisesi Öğretim Sistemi ile birebir aynıdır.

2. Ortak Dersler

a) Ortak Dersler, Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için alınması gereken derslerdir. Bu dersler başarılamazsa tekrar alınması gerekir.
b) Üç kez sınava girilerek başarısız olunan ortak dersten muaf olunur. Muaf olunan dersin kredisi kazanılmış olmaz, sadece başarma zorunluluğu ortadan kalkar. Muaf olunan ortak ders, istenirse tekrar alınabilir.
c) Açık Öğretim Lisesi ders programında yer alan dersler, ait oldukları döneminden önce alınamazlar. Bir birinin devamı olan bir dersin dönem sırasına göre alınması gerekir. Birbirinin devamı olan ortak derslerden birini başaramayan öğrenci, başaramadığı dersi (Tarih–1 gibi) bir sonraki dönemde, devamı olan dersle birlikte (Tarih–1, Tarih–2 gibi) alabilir.

ORTA DOĞU PROGRAMINDA SINAVLARI KİM YAPAR?

Orta Doğu ülkelerinde yaşayan öğrencilere sınavda çıkan sorular Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğünce hazırlanıp daha önceden belirlenen sınav merkezlerinde uygulanmaktadır. Sınavlar Suudi Arabistan,Kuveyt, İran ve Libya’da bulunan Türk Okullarında yapılır. Sınav sonuçları internet aracalığı ile ilan edilir.

Sınavlara katılmak için kayıt yaptıranlar bu okulun öğrencisi olurlar ve sınavları başarıyla tamamlayanlar bu okulun diplomasını alırlar.

SINAVLARA KİMLER KATILABİLİR?

Sınavlara Açık Öğretim Lisesi Orta Doğu Programına kayıt yaptırmış ve durumu AKTİF olan tüm öğrenciler girebilir.

SINAVLAR NE ZAMAN, NASIL VE NEREDE YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi Orta Doğu Programına kayıt yaptıran öğrenciler her öğretim yılında birinci ve ikinci dönem sonunda olmak üzere iki kez sınava girerler. Sınavlar T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yürütülür ve Türkiye’de uygulanan takvime göre belirlenen bir hafta sonunda iki gün arka arkaya (Cumartesi – Pazar) yapılır. Tüm derslerin sınavları çoktan seçmeli test şeklinde yapılır. Herhangi bir nedenle sınava giremeyen öğrenciler için ayrıca ek bir sınav yapılmaz.

Sınavlar Kuveyt, İran, Trablus, Riyad, Medine ve Cidde şehirlerinde bulunan Türk Okullarında yapılır.

SINAVLARA HAZIRLANMAK İÇİN HANGİ KİTAPLAR KULLANILIR?

Açık Öğretim Lisesi Orta Doğu Programında  Türk Okullarından ders notlarını içeren CD’lerden faydalanabilir. Öğrenciler bu CD’lerde bulunan ders notlarından çalışarak sınavlara hazırlanırlar. Bu ders notları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öngörülen içeriğe göre liselerde kullanılan dökümanlar uzaktan öğretim tekniğine göre yeniden düzenlenmiş halidir.

KAYITLAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Açıköğretim Lisesi Orta Doğu Programına kayıt işlemleri her yılın çalışma takviminde belirtilen zamanlarda yapılır.

KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİDİR?

Açık Öğretim Lisesi Orta Doğu Programına kesin kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adaylarından şu belgeler istenir :
1. Başvuru Dilekçesi
2. Öğrenim Belgesi
• Ortaokul mezunları için, ortaokul diplomasının aslı veya ilköğretimden mezun olanlar için ilköğretim diplomasının aslı
• Liseden ayrılanlar için tasdiknamenin aslı
• Yurtdışında öğrenim görenler için, Denklik Belgesinin aslı ( Bu belge Eğitim Müşavirlikleri veya Ataşeliklerinden alınır )
3. Nüfus cüzdanı sureti
4. Üç adet fotoğraf

PROGRAMIN YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARA SAĞLADIĞI YARARLAR NELERDİR?

Açık Öğretim Lisesi tarafından yürütülen yutdışı programları sayesinde birçok vatandaşımız lise mezunu olmuş ve üniversite kapılarını açabilmiştir. Şöyle ki; Herhangi bir nedenle öğrenimlerine devam edemeyen kişilere okula gitme zorunluluğu olmadan kendi kendine çalışarak, yarım bıraktıkları öğrenimlerini tamamlama ve bir üst öğrenime devam edebilme olanağı sağlamaktadır.

Türkiye’de orta öğrenimlerini yarıda bırakarak Suudi Arabistan  ve Libya’ya göç eden ve yurtdışında zorunlu eğitim yaşını doldurmuş olmaları nedeniyle, eğitim kurumlarına devam edemeyen, dolayısıyla yurtdışında gerekli olan eğitim düzeyine ve niteliğine sahip olamayan gençlere, Türkiye’de yarım bıraktıkları lise öğrenimini tamamlama imkanı ile yurtdışında iş olanaklarını artırmaktadır.

Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa ve Orta Doğu programı sayesinde yurt dışındaki vatandaşlarımızın  öğrenimlerini tamamlayamayacak durumda olan çocuklarını Türk eğitim sistemi içine alarak lise mezunu olmalarının ve Türkiye’de üniversiteye gidebilmelerini sağlamaktadır.

Yurtdışı eğitim sistemi içinde çeşitli nedenlerle başarısız olan ve zorunlu eğitim yaşını doldurduktan sonra, eğitim için gerekli olan düzeyde bitirme derecelerine ulaşamadan sistemin dışına çıkanlara, alternatif eğitim yolu olanağının verilmesini sağlamaktadır.

Yurtdışındaki Türk vatandaşlarının Türkçe dil düzeylerinin ve Türk kültürü bilgilerini geliştirilmesinin, ülkeleri hakkında bilgilerinin artırılmasının ve ülkeleriyle bağlarının güçlendirilmesini sağlamaktadır.

SINAVLARI BAŞARANLAR İÇİN HANGİ ÜST ÖĞRENİM İMKANLARI VARDIR?

Açık Öğretim Lisesi Orta Doğu Programından mezun olan vatandaşlar için, Türkiye’deki  yükseköğretim programlarına devam edebilme ve daha sonra Türkiye’deki yükseköğrenimden nakillerini aldırarak yurtdışındaki üniversitelerde öğrenimlerini tamamlama imkanları vardır.

 

Not: Yurt dışındaki vatandaşlarımız bulundukları yerdeki Eğitim Ataşeliği, Eğitim Müşavirliği ya da Türk Okullarına başvurabilirler.

 

İlginizi çekebilir...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ AZERBAYCAN PROGRAMI

T.C. Millî Eğitim Bakanlığınca Azerbaycan’da yaşayan vatandaşlarımız için Açık Öğretim Lisesi Azerbaycan Programı uygulanmaktadır. KİMLER …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Powered by aciklise.net Açık Öğretim Lisesi